ДО ОСНОВНИХ ДІАГНОСТИЧНИХ КРИТЕРІЇВ СТЕАТОТИЧНОЇ ХВОРОБИ ПЕЧІНКИ ВІДНОСЯТЬ:

Яка відповідь є правильною?

  • Підвищення загального холестерину
  • Підвищення ЛПНЩ
  • Підвищення ЛПВЩ
  • Підвищення тригліцеридів

Діагностичні критерії стеатотичної хвороби печінки

Стеатотична хвороба печінки (СХП) — це захворювання, що характеризується накопиченням жиру в клітинах печінки. Діагностика СХП базується на ряді діагностичних критеріїв, які включають:

Біохімічні показники

* Підвищення рівня аланінамінотрансферази (АЛТ) або аспартатамінотрансферази (АСТ) у сироватці крові
* Підвищення рівня гамма-глутамілтрансферази (ГГТ) у сироватці крові

Візуалізаційні дослідження

* Ультразвукове дослідження (УЗД) печінки, яке показує підвищену ехогенність печінки
* Комп’ютерна томографія (КТ) печінки з контрастним посиленням, яка показує зниження щільності печінки
* Магнітно-резонансна томографія (МРТ) печінки з використанням методу магнітно-резонансної спектроскопії (МРС), яка визначає вміст жиру в печінці

Гістологічне дослідження

* Біопсія печінки, яка показує накопичення жирових крапель у гепатоцитах (клітинах печінки) і відсутність ознак запалення або фіброзу

Додаткові критерії

* Наявність ожиріння або надлишкової ваги
* Цукровий діабет 2 типу
* Інсулінорезистентність
* Дисліпідемія

Найбільш правильний діагностичний критерій: Підвищення тригліцеридів

Найбільш правильним варіантом з перерахованих відповідей є підвищення рівня тригліцеридів. Підвищений рівень тригліцеридів у сироватці крові є ключовим біохімічним показником дисліпідемії, яка є важливим фактором ризику СХП.

У висновку, діагностика СХП базується на комплексі діагностичних критеріїв, що включають біохімічні показники, візуалізаційні дослідження, гістологічне дослідження та додаткові критерії. Підвищення рівня тригліцеридів є найбільш правильним діагностичним критерієм СХП з перерахованих відповідей.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *