НА ЩО ПОДІЛЯЄТЬСЯ ВИБОРЧЕ ПРАВО

Виборче право

Виборче право — це сукупність правових норм, які регулюють порядок формування органів влади та виборних органів управління через вибори. Воно визначає категорії населення, які мають право брати участь у виборах, встановлює процедуру виборчого процесу та гарантує вільне волевиявлення громадян. Виборче право є складовою політичних прав і свобод, що гарантуються конституціями та законами держав.

Класифікація виборчого права

Виборче право поділяється за різними критеріями:

1. За видом виборів:

* Загальне виборче право — надає право голосу всім громадянам, які досягли встановленого вікового цензу.
* Часткове виборче право — обмежує право голосу певними категоріями населення (наприклад, власниками майна, освіченими особами).

2. За формою голосування:

* Пряме виборче право — громадяни голосують безпосередньо за кандидатів.
* Непряме виборче право — громадяни обирають виборців, які потім обирають представників до органів влади.

3. За об’єктом (суб’єктом) виборів:

* Активне виборче право — надає право бути обраним до органів влади.
* Пасивне виборче право — надає право голосувати за кандидатів.

4. За територією виборів:

* Загальнодержавне виборче право — передбачає вибори по всій території країни.
* Регіональне виборче право — передбачає вибори в певних регіонах або округах.

5. За цільовим призначенням органів, що обираються:

* Парламентське виборче право — визначає порядок формування парламенту (вищого законодавчого органу держави).
* Президентське виборче право — встановлює порядок обрання президента (глави держави).
* Місцеве виборче право — регламентує вибори до органів місцевого самоврядування.

6. За особливим статусом виборів:

* Надзвичайне виборче право — використовується у виняткових ситуаціях (наприклад, під час війни).
* Повторне виборче право — передбачає проведення повторних виборів у разі визнання попередніх недійсними.

Загальні принципи виборчого права

Більшість правових систем світу ґрунтуються на таких загальних принципах виборчого права:

* Всео́бність — право голосу мають усі громадяни, які досягли певного віку.
* Безпосередність — громадяни голосують безпосередньо за кандидатів.
* Таємність голосування — право голосувати вільно, без будь-якого примусу.
* Рівність голосів — кожен виборець має один голос, який має однакову вагу з голосами інших виборців.
* Пропорційність — система виборів, яка забезпечує справедливе представництво різних поглядів і партій у виборних органах.
* Можливість обрання та можливість бути обраним.

Запитання 1: На які види поділяється виборче право за критерієм активності виборців?

Відповідь: За критерієм активності виборців виборче право поділяється на:

 • Активне виборче право: Право обирати та бути обраним. Надається громадянам, які досягли певного віку (зазвичай 18 років) і володіють дієздатністю.
 • Пасивне виборче право: Право бути обраним до представницьких органів влади чи на інші виборні посади. Надається громадянам, які мають певні додаткові кваліфікації (вік, освіта, відсутність судимостей тощо).

Запитання 2: Як класифікується виборче право за територіальним принципом?

Відповідь: За територіальним принципом виборче право поділяється на:

 • Загальне виборче право: Кожен виборець має право обирати та бути обраним на всі виборні посади.
 • Регіональне виборче право: Виборці обирають представників лише до органів влади свого регіону (області, міста тощо).
 • Національно-територіальне виборче право: Представництво у виборних органах поділяється за національними або етнічними ознаками.

Запитання 3: За якими ознаками здійснюється поділ виборчого права за способом формування органів державної влади?

Відповідь: За способом формування органів державної влади виборче право поділяється на:

 • Пряме виборче право: Виборці безпосередньо обирають посадовців та представників до органів влади.
 • Непряме виборче право: Виборці обирають виборців, які згодом обирають представників до органів влади.

Запитання 4: Які є види виборчого права за обсягом виборчих прав?

Відповідь: За обсягом виборчих прав виборче право поділяється на:

 • Загальне виборче право: Всі громадяни мають рівне право обирати та бути обраними.
 • Обмежене виборче право: Деякі категорії громадян мають обмежені виборчі права (наприклад, позбавлені права голосу особи з психічними захворюваннями).
 • Виборче право меншин: Представникам національних чи етнічних меншин надаються особливі виборчі права, що гарантують їх представництво в органах влади.

Запитання 5: Чи існують інші класифікації виборчого права?

Відповідь: Так, крім зазначених вище класифікацій, існують також поділи виборчого права за:

 • Джерелом надання: Конституційне, законодавче, звичайне тощо.
 • Суб'єктом: Індивідуальне, колективне.
 • Сферою застосування: Політичне, соціальне, економічне тощо.
 • Способом реалізації: Таємне, відкрите, заочне.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *