ПЕРША ЛІНІЯ ЦУКРОЗНИЖУЮЧОЇ ТЕРАПІІ ЦД 2 ТИПУ:

Яка відповідь є правильною?

  • Нормалізація ваги, фізичні активності, метформін.
  • Піоглітазон.
  • іНЗКТГ-2.
  • undefined

Перша лінія цукрознижуючої терапії ЦД 2 типу:

Цукровий діабет 2 типу (ЦД 2 типу) характеризується гіперглікемією, інсулінорезистентністю та відносним дефіцитом інсуліну. Основною метою лікування ЦД 2 типу є досягнення та підтримка нормоглікемії, що зменшує ризик виникнення ускладнень та покращує загальний стан здоров’я пацієнтів.

Перша лінія цукрознижуючої терапії ЦД 2 типу включає немедикаментозні та медикаментозні заходи.

Немедикаментозні заходи:

* Нормалізація ваги
* Фізичні активності
* Дієта з обмеженням вуглеводів та насичених жирів

Ці заходи спрямовані на покращення метаболічного контролю, підвищення чутливості до інсуліну та сприяння втраті ваги.

Медикаментозна терапія:

Вибір медикаментозної терапії залежить від індивідуальних характеристик пацієнта, таких як вік, рівень глікемії, супутні захворювання та переносимість препаратів.

Основною групою препаратів першої лінії є метформін:

* Ефективно знижує рівень глікемії
* Покращує інсулінорезистентність
* Безпечний у застосуванні
* Має низький ризик гіпоглікемії
* Є препаратом першого вибору у пацієнтів з надмірною вагою та ожирінням

Інші препарати, які можуть використовуватися на першій лінії терапії, включають:

* Глітазони (піоглітазон): знижують інсулінорезистентність, але мають ризик серцево-судинних ускладнень і збільшення ваги
* Інгібітори ко-транспортера натрію-глюкози 2 типу (іНЗКТГ-2): знижують рівень глюкози в крові шляхом інгібування реабсорбції глюкози в нирках, але мають ризик гіпоглікемії та шлунково-кишкових розладів
* Інгібітори дипептидилпептидази-4 (іДПП-4): гальмують розпад інкретинів, гормонів, що стимулюють секрецію інсуліну, але мають нижчу ефективність, ніж метформін
* Агоністи рецепторів глюкагоноподібного пептиду-1 (аГПП-1): стимулюють секрецію інсуліну та гальмують секрецію глюкагону, але мають ризик шлунково-кишкових розладів

Найбільш правильний варіант відповіді: Нормалізація ваги, фізичні активності, метформін.

Цей варіант є найбільш повним і включає всі основні компоненти першої лінії цукрознижуючої терапії ЦД 2 типу.

Медична порада:

Лікарю необхідно визначити індивідуальний план лікування для кожного пацієнта з урахуванням його клінічного стану, переносимості препаратів та цілей лікування. Регулярний моніторинг глікемії та коригування терапії є важливими для досягнення оптимального контролю над рівнем глюкози в крові та запобігання ускладненням ЦД 2 типу.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *