РІЗНИЦЯ МІЖ ОРГАНІЧНИМИ І НЕОРГАНІЧНИМИ РЕЧОВИНАМИ

Різниця між органічними та неорганічними речовинами

В хімії речовини поділяються на дві основні категорії: органічні та неорганічні. Органічні речовини містять вуглець, а неорганічні — зазвичай ні. Ця відмінність зумовлює значні відмінності в структурі, властивостях та походженні цих двох типів речовин.

Структура

Органічні речовини складаються з вуглеводів, які є молекулами, що містять атоми вуглецю, водню та зазвичай кисню, азоту чи сірки. Вони мають великі молекули, які часто з’єднані між собою у довгі ланцюги або кільця. Неорганічні речовини, навпаки, часто складаються з простих молекул або іонів, що містять елементи, такі як натрій, хлор чи кисень.

Властивості

Органічні речовини зазвичай є високомолекулярними і мають низьку температуру плавлення та кипіння. Вони нерозчинні у воді, але розчинні в органічних розчинниках, таких як спирт чи бензин. Неорганічні речовини часто є низькомолекулярними і мають високу температуру плавлення та кипіння. Вони розчинні у воді, але не розчинні в органічних розчинниках.

Походження

Органічні речовини, як випливає з назви, початково були виявлені в живих організмах. Вони утворюються в процесі життєдіяльності рослин і тварин і складають основу білків, вуглеводів, ліпідів і нуклеїнових кислот. Неорганічні речовини зустрічаються у земній корі та атмосфері і утворюються без участі живих організмів. До них відносяться мінерали, солі, метали та гази.

Типи

Існує безліч типів органічних і неорганічних речовин. До органічних речовин належать вуглеводні, спирти, альдегіди, кетони, карбонові кислоти, ефіри та аміни. До неорганічних речовин належать оксиди, гідроксиди, кислоти, основи та солі.

Важливість

Органічні речовини є основою життя і мають величезне значення для живої природи. Вони виконують структурну, енергетичну та інформаційну функції в живих організмах. Неорганічні речовини також важливі для життя, оскільки вони входять до складу води, солей, мінералів і газів, необхідних для організмів.

Приклади

Прикладами органічних речовин є:

* Глюкоза
* Етанол
* Оцтова кислота
* Бензол
* ДНК

Прикладами неорганічних речовин є:

* Вода
* Натрій хлорид
* Карбонат кальцію
* Аміак
* Діазоту оксид

Запитання 1: Як відрізнити органічні речовини від неорганічних?

Відповідь: Основна різниця між органічними та неорганічними речовинами полягає в присутності вуглецю. Органічні сполуки містять вуглець, пов'язаний з воднем, киснем та іншими елементами, тоді як неорганічні речовини не містять вуглецю або містять його в формі оксиду вуглецю чи карбонатів.

Запитання 2: Чому органи органічних сполук називаються "органічними"?

Відповідь: Термін "органічний" спочатку використовувався для позначення речовин, які походять від живих організмів. Пізніше було виявлено, що деякі органічні речовини можуть бути синтезовані хімічним шляхом, але термін залишився вживатися для опису всіх сполук, які містять вуглець.

Запитання 3: Чи всі речовини, які містять вуглець, є органічними?

Відповідь: Ні, не всі речовини, які містять вуглець, є органічними. Оксид вуглецю (CO) і карбонати (CO3 2-), наприклад, є неорганічними сполуками, що містять вуглець.

Запитання 4: Які загальні властивості органічних сполук?

Відповідь: Органічні сполуки, як правило, мають такі властивості: горючість, низькі температури плавлення та кипіння, висока розчинність у неполярних розчинниках і утворення ковалентних зв'язків.

Запитання 5: Наведіть приклади органічних та неорганічних речовин.

Відповідь: Приклади органічних речовин включають етанол, глюкозу та білки. Приклади неорганічних речовин включають воду, кухонну сіль (NaCl) та діоксид вуглецю (CO2).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *