В ЯКИЙ ТЕРМІН РОЗГЛЯДАЄТЬСЯ ПОЗОВНА ЗАЯВА

Терміни розгляду позовних заяв

У цивільному судочинстві України терміни розгляду позовних заяв регламентуються Цивільним процесуальним кодексом України (ЦПК України).

За загальним правилом, позовна заява має бути розглянута судом у строк до 60 днів з дня її надходження до суду. Однак, цей строк може бути подовжено судом у разі:

1. Необхідності здійснення додаткових процесуальних дій (спрямованих на збирання та дослідження доказів, виклик та допит свідків, призначення експертиз тощо);
2. Участі у справі великої кількості учасників;
3. Складності справи, що потребує проведення значного обсягу досліджень;
4. Появи у справі нових обставин, які потребують додаткового розслідування або дослідження;
5. Заяв про відвід судді або зміну складу суду;
6. Інших обставин, які унеможливлюють розгляд справи у встановлений строк.

Якщо суд не встиг розглянути справу у встановлений строк, він вправі продовжити строк розгляду на строк до 30 днів. Про це суд має ухвалити окрему ухвалу, в якій вказується підстава для продовження строку.

Крім того, ЦПК України передбачає можливість прискореного розгляду позовних заяв. Це можливо у випадках, коли:

1. Справа не потребує тривалого розгляду та дослідження доказів;
2. Є очевидна потреба у захисті порушених прав чи інтересів позивача.

У такому випадку суд має розглянути справу у строк до 15 днів з дня надходження позову до суду.

Слід зазначити, що зазначені терміни розгляду позовних заяв є орієнтовними. У кожній конкретній справі суд здійснює розгляд у розумний строк, виходячи з її обставин.

Також, важливо знати, що ЦПК України встановлює відповідальність суду за порушення термінів розгляду справ. Так, у випадку пропуску строку розгляду, суддя, який розглядає справу, може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності.

Питання 1:

У який строк суд має розглянути позовну заяву?

Відповідь:

Після надходження позовної заяви до суду, суддя має розглянути її та ухвалити рішення про відкриття провадження у справі або відмову в цьому протягом п'яти днів з дня її надходження.

Питання 2:

Що відбувається, якщо суддя не вклався у п'ятиденний термін?

Відповідь:

Якщо суддя не встиг ухвалити рішення протягом п'яти днів, позовна заява вважається прийнятою до розгляду автоматично.

Питання 3:

Чи може суддя продовжити строк розгляду позовної заяви?

Відповідь:

Так, у виняткових випадках суддя може продовжити строк розгляду позовної заяви, але лише за клопотанням однієї зі сторін та з наведенням обґрунтованих причин.

Питання 4:

У який термін суд має розглянути справу по суті?

Відповідь:

Після відкриття провадження у справі суд має розглянути її по суті протягом двох місяців з дня визначення підсудності справи, якщо інший строк не встановлений законом.

Питання 5:

Чи може суд продовжити строк розгляду справи по суті?

Відповідь:

Так, суд може продовжити строк розгляду справи по суті у разі складності справи, необхідності проведення додаткових досліджень чи експертиз, а також з інших поважних причин.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *