ДЛЯ ЧОГО ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Формувальне оцінювання: Мета, Типи та Значення

Загальний огляд

Формувальне оцінювання — це спосіб оцінювання, що відбувається під час навчального процесу з метою надання зворотного зв’язку учням і вчителям, щоб допомогти їм відслідковувати прогрес і адаптувати навчання відповідно до потреб. Воно на відміну від підсумкового оцінювання, яке проводиться після завершення навчального блоку і зазвичай використовується для присвоєння оцінок.

Мета формувального оцінювання

Головною метою формувального оцінювання є покращення навчання. Воно надає інформацію про сильні та слабкі сторони учнів, що дозволяє вчителям:

* Виявляти сфери, де потрібна додаткова підтримка
* Надавати адаптований зворотний зв’язок і втручання
* Модифікувати навчальні плани та методики
* Сприяти саморегуляції учнів

Тип формувального оцінювання

Існує безліч типів формувального оцінювання, кожен з яких служить конкретній меті. Деякі поширені типи включають:

* Неформальне оцінювання: Спостереження за учнями, обговорення та неформальні анкети, які використовуються для отримання швидкого зворотного зв’язку.
* Формальне оцінювання: Тести, вікторини та завдання, які офіційно оцінюють розуміння учнями.
* Самооцінювання: Вправа, де учні оцінюють власне розуміння та прогрес.
* Рівневий оцінювання: Оцінювання, яке визначає рівень розуміння учнів відповідно до встановлених критеріїв.
* Портфоліо: Збірка робіт учнів, що демонструє їхнє зростання та прогрес з часом.

Значення формувального оцінювання

Формувальне оцінювання відіграє важливу роль у навчальному процесі, оскільки:

* Підвищує мотивацію учнів: Надання зворотного зв’язку в режимі реального часу допомагає учням відслідковувати свій прогрес і встановлювати цілі щодо покращення.
* Покращує розуміння: Зворотний зв’язок і втручання допомагають учням виявити прогалини в розумінні і вжити заходів для їх усунення.
* Індивідуалізує навчання: Формувальне оцінювання дозволяє вчителям адаптувати інструкції до потреб кожного учня.
* Покращує планування та інструкції: Аналіз даних формувального оцінювання допомагає вчителям виявляти сфери, де потрібні зміни в навчальній програмі або методах.
* Підтримує підзвітність: Регулярна звітність про прогрес учнів забезпечує підзвітність і стимулює учнів до активності.

Практичні рекомендації для проведення формувального оцінювання

Ефективне проведення формувального оцінювання передбачає:

* Регулярне та заплановане проведення оцінювання
* Використання різноманітних методів оцінювання
* Надання своєчасного, специфічного та підтримуючого зворотного зв’язку
* Залучення учнів у процес оцінювання
* Використання даних оцінювання для інформування навчальних рішень
* Узгодження галузевих стандартів

Формувальне оцінювання є невід’ємною частиною навчального процесу. Воно допомагає покращувати навчання, підвищувати мотивацію учнів, адаптувати інструкції та підвищувати підзвітність. Вчителі та навчальні заклади, які впроваджують ефективні практики формувального оцінювання, мають більше шансів на успіх у задоволенні потреб учнів і забезпеченні їхнього успіху.

Запитання 1: Навіщо використовувати формувальне оцінювання?

Відповідь: Формувальне оцінювання дозволяє викладачам регулярно перевіряти розуміння учнями навчального матеріалу протягом навчального процесу. Це допомагає ідентифікувати області, де учні потребують додаткової підтримки, і відповідно коригувати методи викладання.

Запитання 2: Як формувальне оцінювання покращує навчання учнів?

Відповідь: Формувальне оцінювання надає учням зворотний зв'язок про їхній прогрес, що мотивує їх до навчання. Воно також дозволяє учням самостійно керувати своїм навчанням, визначаючи сильні та слабкі сторони та ставлячи власні цілі.

Запитання 3: Які конкретні переваги формувального оцінювання для учнів?

Відповідь: Формувальне оцінювання сприяє:

 • Кращому розумінню навчального матеріалу
 • Розвиткові навичок саморегуляції та рефлексії
 • Посиленню мотивації та впевненості в собі
 • Індивідуалізації навчання та врахуванню потреб кожного учня

Запитання 4: Як формувальне оцінювання допомагає вчителям?

Відповідь: Формувальне оцінювання надає вчителям дані в режимі реального часу про розуміння учнями, що дозволяє їм:

 • Виявляти учнів, які потребують додаткової уваги
 • Коригувати методи викладання та навчальні матеріали
 • Створювати більш ефективне середовище навчання для всіх учнів

Запитання 5: Як реалізувати формувальне оцінювання на практиці?

Відповідь: Реалізація формувального оцінювання передбачає використання різних методів, таких як:

 • Коротких опитувань або вікторин
 • Контрольних робіт із самоперевіркою
 • Спостереження за роботою учнів
 • Обговорення в класі
 • Оцінювання портфоліо учнів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *