ЩО ТАКЕ РУСЬКА ПРАВДА

Руська Правда

Руська Правда – збірник норм давньоруського права з елементами історичної хроніки, перший з відомих східнослов’янських правових актів. Руська Правда є цінним джерелом історичних знань про становлення Київської Русі як централізованої держави.

Причини виникнення

Руська Правда була створена у зв’язку з потребою в упорядкуванні правового життя Київської Русі та встановлення єдиних норм поведінки для всіх її мешканців. Причини виникнення Руської Правди:

* Ускладнення соціальної структури Київської Русі та поява нових суспільних відносин;
* Необхідність захисту власності та регулювання земельних відносин;
* Потреба у встановленні єдиних норм покарання за злочини;
* Бажання обмежити владу князів та бояр і закріпити права вільних общинників.

Перші редакції

Найдавніші редакції Руської Правди належать до періоду правління князя Ярослава Мудрого. Вони включають такі твори:

* Правда Ярослава (1016-1019 рр.) – найдавніша з відомих редакцій Руської Правди, що містить норми з кримінального та цивільного права;
* Правда Ярославичів (1054-1073 рр.) – значне доповнення і переробка Правда Ярослава, що включає статті про криваву помсту та дружинні відносини.

Пізніші редакції

У XII-XIII ст. з’являються пізніші редакції Руської Правди, які відображають зміни в суспільному житті Київської Русі. До них належать:

* Коротка редакція (XII ст.) – видалення зі складу Правди Ярославичів норм, що втратили актуальність, і додавання нових статей, які регулюють відносини в князівських вотчинах;
* Просторона редакція (XIII ст.) – найоб’ємніший варіант Руської Правди з 179 статей, що містить статті з різноманітних сфер права, включаючи кримінальне, цивільне, процесуальне та сімейне.

Структура та зміст

Руська Правда складається з чотирьох розділів:

* Синтейний збірник – містить норми з кримінального права та кримінального процесу, а також тарифи штрафів за різні злочини;
* Вставлена Правда – містить статті про кримінальну відповідальність за умисні злочини, зокрема за вбивство та каліцтва;
* Правеж – регламентує процес доказування в кримінальних справах;
* Покон Вирний – встановлює порядок спадкування та захисту майнових прав.

Суспільно-політичне значення

Руська Правда мала велике суспільно-політичне значення для Київської Русі:

* Встановлювала єдині норми поведінки для всіх мешканців держави, незалежно від їх соціального статусу;
* Обмежувала владу князів та бояр, захищаючи права вільних общинників;
* Закріплювала власність як важливий соціальний інститут;
* Розподіляла обов’язки та відповідальність у суспільстві;
* Сприяла розвитку судочинства та правосвідомості.

Історичне значення

Руська Правда є одним з найважливіших джерел з історії Київської Русі. Вона дозволяє відтворити:

* Соціальну структуру давньоруського суспільства;
* Систему управління та правосуддя;
* Рівень розвитку виробничих відносин та правової культури;
* Характер взаємин між князем, боярством та вільними общинниками.

Руська Правда також вплинула на розвиток правових систем інших східнослов’янських держав, таких як Московське князівство і Велике князівство Литовське. Вона залишалася діючою на території України, росії та Білорусі аж до XVIII ст.

Запитання 1:

Що таке Руська правда?

Відповідь:

Руська правда — це перший збірник законів Київської Русі, який був складений у період з IX по XI століття. Він є одним із найважливіших історичних документів, що дає змогу досліджувати державний і соціальний устрій, а також правовий розвиток давньоруської держави.

Запитання 2:

Скільки редакцій Руської правди існує?

Відповідь:

Існує три основні редакції Руської правди:

 • Коротка: найдавніша з трьох, датована другою половиною XI століття. Вона складається з 43 статей і регулює переважно кримінальне право.
 • Розширена: створена пізніше в XI столітті. Містить 126 статей, які охоплюють як кримінальне, так і цивільне право.
 • Скорочена: найпізніша редакція, датована початком XIII століття. Вона є скороченою версією Розширеної правди і містить 86 статей.

Запитання 3:

Які основні принципи Руської правди?

Відповідь:

Основні принципи Руської правди:

 • Принцип відплати: покарання за злочин пропорційне завданій шкоді.
 • Класовість: різні верстви населення мали різні права і відповідальність.
 • Законність: розгляд справ здійснювався відповідно до встановлених правових норм.
 • Персональність: відповідальність за злочин ніс тільки конкретний винуватець, а не його родина чи соціальна група.

Запитання 4:

Яка роль Руської правди у розвитку українського права?

Відповідь:

Руська правда внесла вагомий вклад у розвиток українського права. Вона стала основою для подальшого розвитку законодавства на українських землях, зокрема:

 • Сприяла формуванню принципів судочинства.
 • Встановила поняття злочину та покарання.
 • Заклала основи цивільного права.
 • Сприяла зміцненню державності та правопорядку.

Запитання 5:

Чому Руська правда має історичне значення?

Відповідь:

Руська правда має велике історичне значення з таких причин:

 • Це один із найдавніших слов'янських правових документів, що відображає особливості державного і соціального устрою Київської Русі.
 • Є цінним джерелом для вивчення історії давньоруського права та звичаїв.
 • Дає змогу зрозуміти, як розвивалися правовідносини та суспільство Київської Русі.
 • Засвідчує високий рівень правової культури давніх русів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *