ЩО ТАКЕ ВІД ТРЕТЬОЇ ОСОБИ

Від третьої особи

У граматиці мови “від третьої особи” – це грамматична категорія особи, що використовується для позначення дій або станів, що стосуються осіб або предметів, які не беруть безпосередньої участі в мовленні. Від третьої особи розрізняють дві граматичні форми, що передають особу: однину та множину.

Одинична третя особа

Одинична третя особа використовується для позначення дій або станів однієї особи або предмета, що не є ні мовцем, ні слухачем. У сучасній українській мові вона має такі граматичні форми:

* Іменник (він, вона, воно).
* Дієслово (пише, ходить, сидить).
* Прикметник (гарний, розумний, веселий).

Множинна третя особа

Множинна третя особа використовується для позначення дій або станів групи осіб або предметів, що не є ні мовцем, ні слухачем. У сучасній українській мові вона має такі граматичні форми:

* Іменник (вони, їхній).
* Дієслово (пишуть, ходять, сидять).
* Прикметник (гарні, розумні, веселі).

Походження

Граматична категорія третьої особи виникла в індоєвропейських мовах, зокрема в праслов’янській мові, від якої походять сучасні слов’янські мови, зокрема українська. У праслов’янській мові третя особа передавалася за допомогою суфіксів -t- або -nt-, які додавалися до основи дієслова.

Використання

Від третьої особи широко використовується в різних типах мовлення:

*

Розповідному

Від третьої особи передаються дії та події, що стосуються осіб або предметів, не пов’язаних із мовцем або слухачем: “Вони зустрілися вранці і довго розмовляли”.

*

Науковому

Від третьої особи оформлюються висновки та узагальнення, що стосуються наукових фактів або теоретичних положень: “Вчені дійшли висновку, що…”

*

Публіцистичному

Від третьої особи передаються події та факти, що мають суспільну значущість: “Депутати розглянули проєкт закону”.

*

Художньому

Від третьої особи пишуться твори епічних жанрів (романи, повісті, оповідання), в авторських і невласне-прямих формах мовлення: “Герой повісті довго йшов лісом”.

Особливості вживання

Вживання від третьої особи має свої особливості:

* У минулому часі дієслова однини та множини мають однакову форму: “Він писав листа”, “Вони писали листи”.
* У теперішньому часі дієслова третьої особи однини мають закінчення -е, -є, а множини -уть, -ють: “Він пише листа”, “Вони пишуть листи”.
* У майбутньому часі дієслова третьої особи утворюються за допомогою дієслова “буде”, “будуть” і інфінітива: “Він буде писати листа”, “Вони будуть писати листи”.

Відмінювання іменників та прикметників

Іменники та прикметники третьої особи відмінюються:

* Однину
* Називний відмінок: Він, вона, воно, гарний, розумний, веселий.
* Родовий відмінок: Його, її, його, гарного, розумного, веселого.
* Давальний відмінок: Йому, їй, йому, гарному, розумному, веселому.
* Знахідний відмінок: Його, її, його, гарного, розумного, веселого.
* Орудний відмінок: Ним, нею, ним, гарним, розумним, веселим.
* Місцевий відмінок: Ньому, ній, ньому, гарному, розумному, веселому.
* Кличний відмінок: Він, вона, воно, гарний, розумний, веселий.
* Множину
* Називний відмінок: Вони, їхній, гарні, розумні, веселі.
* Родовий відмінок: Їх, їхній, гарних, розумних, веселих.
* Давальний відмінок: Їм, їхній, гарним, розумним, веселим.
* Знахідний відмінок: Їх, їхній, гарних, розумних, веселих.
* Орудний відмінок: Ними, їхній, гарними, розумними, веселими.
* Місцевий відмінок: Ними, їхній, гарними, розумними, веселими.
* Кличний відмінок: Вони, їхній, гарні, розумні, веселі.

Запитання:

 1. Що таке "від третьої особи"?

Відповідь: "Від третьої особи" – це граматичний термін, що позначає розмову про когось чи щось, хто або що не бере участі в розмові. Спікери використовують займенники третьої особи (він, вона, вони) для позначення осіб, про яких вони говорять, і такі слова, як "він/вона сказав", "вони зробили", щоб описати їхні дії та висловлювання.

 1. Коли слід використовувати мову від третьої особи?

Відповідь: Мову від третьої особи зазвичай використовують у формальній і об'єктивній розмові, наприклад, у новинах, академічних працях та ділових листах. Це допомагає створити дистанцію між спікером та суб'єктом розмови, забезпечуючи нейтральний і неупереджений тон.

 1. Як перетворити мову від першої або другої особи в мову від третьої особи?

Відповідь: Щоб перетворити мову від першої або другої особи в мову від третьої особи, виконайте такі дії:

 • Замініть займенники першої особи (я, ми) займенниками третьої особи (він, вона, вони).
 • Замініть дієслова від першої або другої особи на дієслова від третьої особи.
 • Вставте слова "він/вона сказав", "вони зробили" тощо перед прямими репліками або описами дій.
 1. Які переваги використання мови від третьої особи?

Відповідь: Використання мови від третьої особи має такі переваги:

 • Об'єктивність: дистанціювання від суб'єкта розмови допомагає запобігти особистій упередженості.
 • Формальність: створює професійний та ввічливий тон у формальній обстановці.
 • Точність: дозволяє точно передати інформацію, не використовуючи суб'єктивні висловлювання.
 1. Які недоліки використання мови від третьої особи?

Відповідь: Використання мови від третьої особи також має деякі недоліки:

 • Відчуженість: може створити бар'єр між спікером та аудиторією, роблячи розмову менш особистою.
 • Офіційність: може здатися занадто формальним у неформальних ситуаціях.
 • Складність: може ускладнити розмову, особливо коли потрібно використовувати багато займенників третьої особи.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *