ЩО ВХОДИТЬ В ТРУДОВИЙ СТАЖ

Трудовий стаж

Трудовий стаж – це загальна тривалість періодів трудової діяльності громадянина, включаючи час навчання, військової служби та інших періодів, що зараховуються до стажу відповідно до законодавства.

Періоди, що входять до трудового стажу:

* Робота за трудовим договором – виконання робіт або послуг за наймом за оплату.
* Діяльність як фізичної особи-підприємця чи самозайнятої особи – зайняття підприємницькою діяльністю, здійснюване на основі державної реєстрації.
* Строкова та надстрокова військова служба – термін служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях.
* Альтернативна (невійськова) служба – період замість військової служби за мирним часом для громадян, які мають переконання щодо неприйняття військової служби.
* Навчання за денною та вечірньою формами освіти – період навчання у вищих навчальних закладах, професійно-технічних училищах та загальноосвітніх школах.
* Догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку – період, протягом якого за особою здійснювалося державне соціальне страхування з тимчасової непрацездатності.
* Догляд за особою з інвалідністю I групи або дитиною з інвалідністю до досягнення нею 18 років – період, протягом якого за особою здійснювалося державне соціальне страхування з тимчасової непрацездатності.
* Період отримання допомоги по безробіттю – період отримання допомоги з безробіття відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”.
* Період тимчасової непрацездатності – період захворювання, травми або тимчасової втрати працездатності, підтверджений відповідним медичним документом.
* Період відпустки без збереження заробітної плати – період неоплачуваної відпустки за сімейними обставинами або іншими поважними причинами, якщо цей період не перевищує 12 місяців протягом року.

Важливо зазначити, що конкретний перелік періодів, що входять до трудового стажу, може змінюватися залежно від законодавчих актів, що діють на момент визначення стажу.

Запитання 1: Що саме входить у трудовий стаж?

Відповідь: Трудовий стаж являє собою сумарну тривалість періодів, протягом яких особа перебувала у трудових відносинах або займалася іншою діяльністю, що прирівнюється до трудової згідно із законом. До складу трудового стажу входять:

 • Періоди роботи за трудовим договором, контрактом, зокрема сезонними або тимчасовими роботами.
 • Періоди роботи у кріпосному праві, що закінчилися до початку ХХ століття.
 • Періоди перебування на виборних посадах у партійних, профспілкових, комсомольських, кооперативних та інших громадських організаціях.
 • Час навчання в аспірантурі, докторантурі, інших формах підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів.
 • Період військової або альтернативної (невійськової) служби, якщо вона не зараховується до спеціального стажу.
 • Час догляду за інвалідом I групи або особою похилого віку, які потребують постійного стороннього догляду.
 • Час догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку, але не більше шести років загалом.
 • Періоди отримання виплат з Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності.
 • Час перебування на обліку в центрі зайнятості як зареєстрований безробітний.

Запитання 2: Чи зараховується до трудового стажу час навчання у вищих навчальних закладах?

Відповідь: Так, час навчання у вищих навчальних закладах за денною формою зараховується до трудового стажу в такі періоди:

 • Під час навчання за напрямами підготовки "Правознавство" та "Міжнародне право" – з моменту зарахування на перший курс до дати закінчення навчання.
 • Під час навчання на інших напрямках підготовки (спеціальностей) – з моменту зарахування на третій курс до дати закінчення навчання.

Запитання 3: Чи включається до трудового стажу час відпустки без збереження заробітної плати?

Відповідь: Час відпустки без збереження заробітної плати не включається до трудового стажу. Однак до стажу включається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку.

Запитання 4: Чи зараховується до трудового стажу час роботи за кордоном?

Відповідь: Так, час роботи за кордоном зараховується до трудового стажу за умови, що така робота була пов'язана з виконанням обов'язків на посаді, передбаченій для іноземних працівників у відповідній державі. При цьому важливо, щоб робота виконувалася легально та оподатковувалася в країні працевлаштування.

Запитання 5: Чи є період військової служби регулярним видом трудової діяльності?

Відповідь: Ні, період проходження військової або альтернативної (невійськової) служби не вважається регулярним видом трудової діяльності. Однак зазначений час включається до загального трудового стажу як окремий період, якщо він не зараховується до спеціального стажу, що дає право на пільгове пенсійне забезпечення.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *